Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych przekazywanych przy zapisie do newslettera

AdministratoremTwoich danych osobowych jest Max Burgess, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Max Burgess Podia, ul. Josepha Conrada 39, 31-357 Kraków, NIP: 9442247452, Regon: 360227621. Można się z nami skontaktować przez contact@podia.cc.

Przy zapisie do newsleterra zbieramy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy wyłącznie w celu przesyłania redagowanego przez nas newsletteru oraz wiadomości marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jestdobrowolna zgoda wpisującego się do newslettera.

Przekazane dane osobowe, tylko i wyłącznie kiedy zajdzie taka konieczność udostępniamy, naszym dostawcom usług (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna, wsparcie naszych stron internetowych, obsługa prawna). W każdym przypadku udostępnienia danych wymagamy od dostawców usług, aby dane były bezpiecznie przechowywane. Dostawcom usług nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania spowoduje, niemożliwość przesyłania newslettera i informacji marketingowych.

W celu ochrony przekazanych nam danych osobowych używamy zabezpieczeń komputerowych takich jak zapory ogniowe, 256-bit AES i SSL/TLS file encryption, haseł oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, pamiętaj, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem Internetu.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Podia nie dłużej niż jest to konieczne, przy czym to, jak długi będzie ten czas, zależy w szczególności od Ciebie – dane będą przetwarzane co najmniej do czasu do kiedy będziesz zainteresowany dalszym otrzymywaniem newsletteru oraz wiadomości marketingowych (tj. do momentu cofnięcia zgody).

W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z nami poprzez kliknięcie w specjalny link „anulowania subskrypcji” dołączany do każdego newsletteru oraz wiadomości marketingowej, którą Ci przesyłamy. W takim przypadku przestaniemy wysyłać Ci dalsze e-maile, zwróć jednak uwagę, że przez krótki czas po anulowaniu subskrypcji nadal możesz otrzymywać takie wiadomości, aż do momentu, gdy Twoja zmiana zostanie w pełni odnotowana w naszych systemach.

Używamy plików cookies (więcej pod Polityka Cookies), w celu poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych i w celu dostarczenia Ci stosownych ofert handlowych.

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas.  Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji. Aby otrzymać informację o Twoich danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, prosimy o kontakt na contact@podia.cc.

W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również prawo do: żądania poprawienia informacji o Tobie (jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy), zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych(chcielibyśmy wszelkie Twoje zastrzeżenia móc rozwiązać polubownie, jednakże masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe organu nadzorczego:  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe prosimy o kontakt na contact@podia.cc.

Polityka Cookies

Ta strona używa Google Analytics aby zbierać anonimowe dane na temat tego, ile osób odwiedziło nasz serwis, które strony oglądały oraz ile czasu spędziły na poszczególnych stronach. Jeśli nie chcesz aby Twoja anonimowa wizyta zaliczyła się do naszych statystyk możesz zablokować zbieranie tej informacji tutaj.Pliki Cookies mają ułatwić korzystanie z serwisu, aby nie trzeba było wielokrotnie wpisywać tych samych danych, np. logując się do serwisu za każdym razem.  Pliki cookies są aktywowane i dezaktywowane w Twojej przeglądarce.  Aby nimi zarządzać należy odnaleźć te opcję w swojej przeglądarce. Link ułatwiający wyłączenie plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach jest tutaj.

 

Nota prawna

Wszystkie zamieszczone na stronach www.podia.cc i www.podia.cc/shop materiały są chronione prawami autorskimi osobistymi i majątkowymi Max Burgess PODIA. Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część, a w szczególności teksty, rysunki, zdjęcia, filmy, dźwięki, figury graficzne, loga, zestawienia kolorów nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody Max Burgess PODIA być kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane, ładowane, wyświetlane, utrwalane ani wykorzystywane w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych czy rejestrujących.

Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.

Na stronach www.podia.cc i www.podia.cc/shop mogą występować zarejestrowane lub / i niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy, loga innych firm lub organizacji. Mogą być one wykorzystywane za zgodą ich właścicieli.

Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

O nas


Podia powstała z zamiłowania do kolarstwa. Projektujemy stroje kolarskie i dodatki, organizujemy wyjazdy rowerowe i prowadzimy blog. Dzielimy się pasją.

O nas


Podia powstała z zamiłowania do kolarstwa. Projektujemy stroje kolarskie i dodatki, organizujemy wyjazdy rowerowe i prowadzimy blog. Dzielimy się pasją.