Wyjazdy

Zamiłowanie do kolarstwa i magia odkrywania nowych miejsc. Zapraszamy na w pełni zorganizowane kolarskie wyprawy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Beskid Niski Gravelventure

29 maj - 2 czerwiec 2019 - OSTATNIE 3 MIEJSCA


Idealny teren do jazdy typu gravel, przygoda w Beskidzie Niskim.

Tatry Roadventure

12 - 16 czerwiec 2019


Wyjazd który zapoczątkował serię Podia Roadventures i po swoich czterech edycjach jest już stałym elementem kalendarza Podia.

Alpy Julijskie Roadventure

3 - 7 lipiec 2019 - BRAK MIEJSC


A może przygoda kolarska na Słowenii? Granicząca z Austrią, Włochami, Węgrami i Chorwacją Słowenia to wyżynny i górzysty kraj zamieszkiwany przez około 2 miliony ludzi. Roadventures na Słowenii to niezliczone serpentyny i zapierające dech w piersiach widoki.

Tatry Roadventure

11 - 15 wrzesień 2019


Wyjazd który zapoczątkował serię Podia Roadventures i po swoich czterech edycjach jest już stałym elementem kalendarza Podia.

Carpathia Roadventure Tour

Daty sezonu 2019 już wkrótce


Kalendarz na sezon 2019 w przygotowaniu. Napisz do nas i daj znać, jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem. Może masz już grupę znajomych  i konkretne daty na wyjazd w 2019, chętnie zorganizujemy Carpathia Roadventure Tour tylko dla Was.

Wyjazdy ‘na życzenie’

Europa Środkowo - Wschodnia


Oprócz wyjazdów, które znajdują się w ofercie Podia Roadventures, istnieje możliwość organizacji indywidualnych lub grupowych pobytów ‘na życzenie’.  W razie pytań, sugestii lub specyficznych wymagań prosimy o kontakt na roadventures@podia.cc.

Opinie klientów

Partners

INSTAGRAM #podiacc see more
  • Climbing before giants on the Julian Alps Roadventure This trip
  • alhamdulillahrejeki pagi ahadinsyaallah nanti admin up satu2yang mana blom tgk
  • Good bye 2018 welcome 2019 Please be good and kind
  • Into the wild The beautiful fire tracks of Beskid Niski
  • One of podiaventures most memorable roads on the Tatra Roadventure

Warunki Uczestnictwa w Podiaventures

 

Słownik Pojęć

 

Na potrzeby niniejszych Warunków Uczestnictwa, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa i wyrażenia wymienione poniżej oznaczają, co następuje:

 

Podia- firma Max Burgess Podia, ul. Josepha Conrada 39, 31 - 357 Kraków, Polska, contact@podia.cc, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP 9442247452 i REGON: 360227621;

 

Podiaventures - wyjazdy rowerowe, w szczególności szosowe Podia Roadventures i typu gravel Podia Gravelventures, organizowane przez Podia według oferty prezentowanej na stronie internetowej Podia http://podia.cc/travel oraz wyjazdy rowerowe organizowane przez Podia “na życzenie”;

 

Klient- osoba, która zarezerwowała miejsce na wyjeździe Podiaventures i która zawarła umowę z Podia, i jest uczestnikiem Podiaventures;

 

Potwierdzenie Rezerwacji– w pełni uzupełniony przez Klienta formularz, potwierdzający chęć udziału w Podiaventures, zawierający dane niezbędne do przeprowadzenia rezerwacji uczestnika;

 

Umowa- umowa sporządzona na podstawie niniejszych Warunków Uczestnictwa pomiędzy Klientem a Podia, mająca na celu zorganizowanie wyjazdu Podiaventures zgodnego z ofertą Podia, zawarta w momencie przelania przez Klienta na konto Podia pełnej opłaty za Podiaventures i otrzymania przez Podia podpisanego przez Klienta formularza Potwierdzenia Rezerwacji;  

 

Zasadniczo słowa "Ty" i "Twój" odnoszą się do Klienta, a słowa "my" i "nas" odnoszą się do Podia, chyba że kontekst jasno sugeruje inaczej.

 

 

Informacje o Firmie

 

Firma Max Burgess Podia działa jako Organizator Turystyki dla wyjazdów Podiaventures i upoważniona została do organizowania i prowadzenia wyjazdów rowerowych w Polsce oraz w krajach sąsiadujących z Polską i na terytorium państw europejskich. Niniejszym potwierdza się, że Podia otrzymała gwarancję ubezpieczeniową numer 04.472.578 w wysokości EUR50.000,00, wydaną przez firmę ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., która zabezpiecza roszczenia Klientów wobec Podia.

 

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń jest dostępna tutaj.

 

 

Zasady Ogólne

 

Rezerwując wyjazd Podiaventures Klient potwierdza, że jest pełnoletni, jego kondycja fizyczna pozwala mu na udział w wyjeździe  i że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki Uczestnictwa.

 

Podczas udziału w Podiaventures prosimy o postępowanie zawsze zgodnie z instrukcjami prowadzącego wyjazd; o upewnienie się, że jesteś odpowiednio przygotowany fizycznie do wybranego wyjazdu Podiaventures (każdy wyjazd oznaczony jest zgodnie z jego poziomem trudności w skali 1-5, gdzie “1” oznacza łatwy, a “5” oznacza bardzo trudny); o powiadomienie Podia o jakichkolwiek schorzeniach, na które cierpisz i które mogą mieć wpływ na twoją zdolność do wzięcia udziału w Podiaventures; o jazdę na rowerze zawsze w kasku; o nie jeżdżenie na rowerze pod wpływem alkoholu lub narkotyków; o zaopatrzenie się w ubezpieczenie podróżne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji “Ubezpieczenie Podróżne i Dokumenty”, swoim zakresem pokrywające bagaż, sprzęt rowerowy i koszty leczenia podczas Podiaventures. Polisę ubezpieczeniową należy przedstawić zaraz po przyjeździe reprezentantowi Podia.

 

W pierwszym dniu wyjazdu Podiaventures Klient zostanie także poproszony o podpisanie Oświadczenia o Zwolnieniu od Odpowiedzialności.

 

Cennik

 

Ceny wyjazdów Podiaventures podane są na stronie internetowej Podiaventures w EUR lub w PLN. Twoja waluta uzależniona jest od lokalizacji twojej przeglądarki internetowej; nie ma możliwości przełączania pomiędzy różnymi walutami podczas 2-etapowego procesu płatności za wybrany wyjazd. Końcowa płatność pobrana zostanie w takiej samej walucie, co kwota przedpłaty; jeśli dokonasz przedpłaty w PLN, to pozostała do zapłacenia kwota będzie również w PLN.

 

Każda oferta wyjazdu Podiaventures jasno określa, co jest wliczone, a co nie jest wliczone w cenę. Ceny zawierają zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (dwie osoby w pokoju) oraz podatki. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym jest możliwe i jego cena może zostać podana na indywidualne życzenie.

 

Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazdy są możliwe, jednak w tych wypadkach nie przysługuje Klientowi żadna zniżka.

 

 

Sposoby Płatności

 

Płatności w PLN mogą być dokonywane przelewem bankowym lub kartami Visa i MasterCard za pośrednictwem PayU lub bezpośrednio przelewem bankowym. Płatności w EUR mogą być dokonywane za pośrednictwem konta PayPal, kart Visa lub MasterCard za pośrednictwem PayPal lub przelewem bankowym.

 

 

Przedpłata

 

Przedpłatę w wysokości 30% pełnej opłaty za Podiaventures należy wpłacić na co najmniej 90 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.  Stanowi ona rezerwację miejsca na Podiaventures.

 

 

Płatność Końcowa

 

Pozostałe 70% opłaty za Podiaventures zostanie pobrane jako płatnośćkońcowa na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Indywidualne wezwanie do zapłaty zostanie przesłane do Klienta drogą mailową.

 

 

Rezerwacja i Umowa

 

W momencie wpłaty przedpłaty, Twoje miejsce na wyjeździe Podiaventures zostaje zarezerwowane. Otrzymanie przedpłaty potwierdzone zostanie drogą mailową.

 

Kolejny e-mail otrzymasz przed upływem terminu wpłaty pozostałych 70% opłaty za Podiaventures. W tym e-mailu potwierdzony zostanie wyjazd Podiaventures i poproszony zostaniesz o wypełnienie formularza Potwierdzenia Rezerwacji. Uzupełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres: contact@podia.cc, a jego oryginał należy zachować i przekazać po przyjeździe prowadzącemu Podiaventures.

 

Otrzymanie pozostałych 70% opłaty za wyjazd potwierdzone zostanie drogą mailową.

 

Po wpłaceniu pełnej kwoty za Podiaventures, Podia prześle Ci kolejne e-maile z pytaniami o Twoje wymagania żywieniowe, godzinę i miejsce przyjazdu i wyjazdu i jeśli to konieczne informacje na temat wypożyczenia roweru. Wszelkie inne informacje, zapytania oraz wątpliwości powinny być także kierowane do Podia drogą mailową.

 

 

Anulowanie Uczestnictwa

 

Zasady anulowania uczestnictwa uwzględniają koszty ponoszone przez Podia na długo przed rozpoczęciem Podiaventures.

 

Mamy nadzieję, że po wpłaceniu przedpłaty Twoja sytuacja się nie zmieni i nie będziesz chciał anulować Twojego uczestnictwa w wyjeździe. Jednak w przypadku nieprzewidzianych okoliczności i chęci anulacji, możesz poinformować nas o tym drogą mailową na contact@podia.cc, a wówczas będziemy w stanie zaoferować Ci zwrot odpowiedniej kwoty :

 

  • 100% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
  • 50% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na co najmniej 50 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
  • 20% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
  • 0% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu

 

Zwrot dokonany zostanie w tej samej walucie i przy użyciu tej samej metody płatności, co płatność Klienta.

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za zwrot innych kosztów poniesionych przez Klienta (tj. kosztów transportu, biletów lotniczych, ubezpieczenia). Z tego powodu zaleca się, aby dopiero po potwierdzenia wyjazdu przed Podia dokonywać rezerwacji lotów oraz opłacać ubezpieczenie. Minimalna liczba uczestników dla każdego wyjazdu Podiaventures to 4 osoby.

 

 

Zmiany 

 

Dokładamy wszelkich starań, aby jakiekolwiek zmiany ograniczyć do minimum. Podia zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmiany daty, trasy, harmonogramu i zakwaterowania.

 

Podia zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lub opóźnienia terminu wyjazdu Podiaventures w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Podia. Zdarzenia te obejmują, lecz nie wyłącznie, działania siły wyższej, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), działania terrorystyczne lub groźbę działań terrorystycznych, niestabilność w kraju docelowym, incydenty przemocy, problemy ze zdrowiem publicznym, kwarantannę lub groźbę problemów ze zdrowiem publicznym, znaczne wahania kursów walut, strajki, restrykcje rządowe, pożary lub ciężkie warunki pogodowe, albo jakikolwiek inny powód, dla którego, według wyłącznej opinii Podia, przeprowadzenie wyjazdu, jak to pierwotnie zostało zakontraktowane, staje się niemożliwe lub komercyjnie nieuzasadnione.

 

W przypadku anulowania Podiaventures przez Podia, Klient otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

 

Podia zastrzega sobie prawo do anulowania według własnego uznania każdego wyjazdu w przypadku gdy bezpieczeństwo Klientów lub pracowników Podia mogłyby zostać zagrożone. Podia zastrzega sobie prawo do  wykluczenia uczestnika z Podiaventures w przypadku jego niewłaściwego zachowania i/albo grożenia lub bycia zaangażowanym w działania niezgodne z prawem.

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Klienta w związku ze zmianami trasy lub odwołaniem wyjazdu, takie jak przedpłata za hotel i bilety lotnicze. Zalecane jest potwierdzenie wyjazdu z Podia przed podjęciem dodatkowych ustaleń związanych z podróżą.

 

 

Dodatkowi Goście

 

Osoby towarzyszące nie jeżdżące na rowerze są mile widziane. Jeśli chcesz zabrać ze sobą osobę, która nie jeździ na rowerze, prosimy o kontaktcelem przedstawienia ceny i planu wyjazdu dla takiej osoby.

 

 

Wypożyczenie Roweru

 

Wypożyczenie roweru jest możliwe za dodatkową opłatą i rezerwacją. Aby dowiedzieć się o typy rowerów oraz o możliwe ceny wynajmu, prosimy o kontakt na contact@podia.cc. Cena Podiaventures nie obejmuje ceny wynajmu roweru. 

 

 

Ubezpieczenie Podróżne i Dokumenty 

 

Klient powinien upewnić się, że posiada odpowiednie ubezpieczenie, swoim zakresem obejmujące bagaż, sprzęt rowerowy, koszty leczenia i repatriacji w razie wypadku lub choroby podczas wyjazdu Podiaventures, jak również wszelkie inne roszczenia, w tym opłaty za anulowanie uczestnictwa. W dniu przyjazdu Klienta zostanie on poproszony przez Podia o szczegóły tego ubezpieczenia. Jeśli potrzebujesz pomocy w wybraniu odpowiedniego ubezpieczenia napisz do nas na contact@podia.cc.

 

W przypadku wzięcia udziału w wyjeździe bez odpowiedniego ubezpieczenia, Podia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody, które w przeciwnym razie objęte byłyby ochroną ubezpieczeniową. 

 

Wszyscy Klienci Podia nie będący obywatelami UE mają obowiązek posiadania paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty Podiaventures oraz wizy na wjazd do UE, jeśli tego wymaga ich kraj pochodzenia. Wszyscy Klienci będący obywatelami UE mają obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości. 

 

 

Serwisowanie Roweru

 

W przypadku korzystania podczas Podiaventuresz własnego roweru, Klient ponosi odpowiedzialność za jego serwisowanie przed wyjazdem i za jego bezpieczeństwo oraz przydatność do ruchu drogowego. Podia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub uszczerbki na zdrowiu będące wynikiem awarii roweru lub jego działania. Klient zobowiązany jest do przywiezienia ze sobą wszystkich narzędzi, ładowarek do przerzutek elektrycznych lub specjalnych części, które mogą być potrzebne do roweru.

 

 

Ograniczenie Odpowiedzialności

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub mienia w wyniku (ale nie ograniczając się do): wysiłku fizycznego, na który Klient nie jest przygotowany; sił natury; kolizji rowerowych, z pieszymi lub z samochodami, warunków drogowych takich jak (ale nie ograniczonych do) braku pobocza i zmiennego stanu nawierzchni w wyniku warunków pogodowych; podróży samolotem, pociągiem, samochodem, statkiem lub innym środkiem transportu, albo rowerem, na nartach, konno, pieszo lub wykorzystując inny aktywny sposób podróżowania; spożywania napojów alkoholowych; zamieszek; terroryzmu; awarii sprzętu; dużych wysokości; braku lub ograniczonego dostępu do opieki medycznej w oddalonych lokalizacjach; oraz adekwatności udzielonej opieki medycznej. 

 

Podia nie ponosi także odpowiedzialności za koszty (np. wyżywienia, transportu lub hotelu), które nie są wliczone w cenę Podiaventures, a które należy ponieść, by dostać się do miejsca rozpoczęcia wyjazdu lub by go opuścić po zakończeniu. 

 

Podia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w razie konieczności zmiany trasy i hotelu, aby poprawić jakość wyjazdu lub by zapewnić komfort i dobre samopoczucie gościom. 

 

Zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Podia za nienależyte wywiązanie się lub niewywiązanie się z Umowy ogranicza się do kwoty w wysokości podwójnej ceny wyjazdu Podiaventures, którego dotyczy ta Umowa. 

 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętów należących do Podia, do innych uczestników i do osób trzecich.

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony trzecie, świadczące usługi dla Klientów w wyniku zobowiązań umownych pomiędzy Podia a takimi usługodawcami, oraz za innych Klientów uczestniczących w Podiaventures.

 

 

Ochrona Danych Osobowych

 

Administratoremdanych osobowych jest Max Burgess, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Max Burgess Podia, ul. Josepha Conrada 39, 31-357 Kraków, NIP: 9442247452, Regon: 360227621 („Administrator”).  Z Administratorem można się kontaktować również e-mailowo na adres: contact@podia.cc.

 

W celu realizacji Podiaventures przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, obywatelstwo, nr rachunku bankowego, opcjonalnie NIP.

 

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy i przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z realizacją zawartej umowy, a także dla podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy, jak również w celu realizacji obowiązków prawnych (dla celów podatkowych, rozpatrywania reklamacji itp.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów (ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na pytania/wnioski, badania satysfakcji klienta z usługi).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, dla której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, a także konieczność wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, oraz prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich podania spowoduje, że zawarcie umowy i jej realizacja nie będą możliwe.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne to jest przez okres realizacji umowy, a po tym okresie przez czas niezbędny dla rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń lub ich przedawnienia, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.

 

Twoje dane osobowe, jedynie gdy jest to konieczne, udostępniamy naszym dostawcom usług (np. usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi związane z technologią – wsparcie naszych stron internetowych, usługi bankowe, prawne). Udostępniamy dostawcom usług tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Administratora. W każdym przypadku udostępnienia danych wymagamy od dostawców usług, aby dane były bezpiecznie przechowywane. Dostawcom usług nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych.

 

W celu ochrony danych osobowych Administrator używa zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe, 256-bit AES i SSL/TLS file encryption, haseł oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

 

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji. Aby otrzymać informację o danych osobowych, które posiadamy lub kopię tych danych, celu i sposobie ich przetwarzania prosimy o kontakt z nami na contact@podia.cc.

 

W odniesieniu do swoich danych osobowych masz również prawo do: żądania poprawienia informacji o sobie,  zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych – „bycia zapomnianym”, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Chcielibyśmy wszelkie zastrzeżenia Klienta móc rozwiązać polubownie, jednakże Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, dla nas tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, w jaki Administrator zbiera,  przechowuje i wykorzystuje dane osobowe prosimy o kontakt z nami na contact@podia.cc.

 

Obowiązujące Prawo

 

Podiaventures organizowane są zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i w świetle tego prawa sporządzona jest Umowa, w szczególności w oparciu o ustawę o usługach turystycznych i Kodeks Cywilny. 

 

Zgodnie z wymogami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności art. 51 ustawy o usługach turystycznych, Podia informuje, że w przypadku zauważenia nieprawidłowego realizowania umowy, Klient powinien natychmiast poinformować Podia w formie pisemnej o takich okolicznościach. Klient może złożyć skargę dotyczącą nieprawidłowego realizowania umowy w ciągu 30 dniu od zakończenia jego Podiaventures.

 

Postanowienia Końcowe

 

Klienci przekazują Podia prawa do bezpłatnego fotografowania i filmowania wyjazdu w celach promocyjnych i komercyjnych. Klient wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Podia wszystkich praw, tytułów i korzyści z praw autorskich, które może mieć do jakichkolwiek materiałów z wykorzystaniem jego nazwiska lub wizerunku. Ponadto Klienci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Podia w celach promocyjnych i/lub komercyjnych jakichkolwiek opinii dotyczących świadczonych usług. 

 

Wyjazdy Podiaventures odbywają się w języku angielskim. Wyjazdy są przeznaczone dla Klientów bez ograniczeń w sprawności ruchowej.

 

Jesteśmy zobowiązani udostępnić i przekazać Standardowy Formularz Informacyjny dotyczący imprez turystycznych i praw podróżnych wynikających z Dyrektywy (UE) 2015/2302. Formularz jest dostępny tutaj.

Często zadawane pytania

Jak wymagające są wyjazdy, trasy Podiaventures? Czy sobie poradzę?

Trasy Podiaventures opracowywane  i przygotowywane są przed wyjazdem, ale następnie dopasowywane do umiejętności i zaawansowania grupy. Wszystkie informacje na temat tras można znaleźć w materiale informacyjnym Adventure Guide przy opisie każdego wyjazdu.

Podiaventures nie są dla początkujących, wymagają kolarskiego doświadczenia, ale na równi z wyzwaniami kolarskimi stawiamy przyjazną atmosferę i zadowolenie gości.

Na trasie każdego z wyjazdów z grupą gości jest dwóch przewodników kolarskich; istnieje więc możliwość podzielenia grupy, by jak najlepiej spełnić oczekiwania każdego z uczestników. Trasy planowane są tak by dostarczyć wystarczających wyzwań i satysfakcji każdemu. Na trasie jest także auto serwisowe, więc istnieje możliwość wykorzystania go do pokonania niektórych odcinków trasy.

 

 

W jakim języku prowadzone są wyjazdy?

Zespół Podia mówi po polsku i po angielsku. Goście biorący udział w Roadventures mówią zwykle różnymi językami, dlatego językiem obowiązującym jest język angielski.

 

 

Czy podczas Podiaventures może towarzyszyć mi osoba, który nie jeździ na rowerze?

Tak, osoby towarzyszące są mile widziane. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Zaproponujemy alternatywny plan spędzenia czasu podczas wyjazdu oraz indywidualną cenę.

 

 

Mam specyficzną dietę, czy będziecie w stanie zapewnić mi posiłki odpowiadające moim oczekiwaniom?  

Tak, poprosimy o podanie Twoich preferencji żywieniowych przed wyjazdem i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby spełnić Twoje wymagania. Podczas odbytych już wyjazdów gościliśmy wegetarian, wegan i gości nietolerujących laktozy.  

 

 

Czy uczestnicy podróżują solo lub czy już się znają? Skąd pochodzą? 

To zwykle mix. Mieliśmy już samotnie podróżujących, pary i małe grupy przyjaciół. Wyjazdy przyciągają gości z całego świata. W ubiegłych latach przyjeżdżali do nas kolarze z krajów takich jak Australia, Hongkong, Tajwan, Singapur, Francja, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania. 

 

 

Skąd mam wiedzieć, że moje miejsce na Podiaventure jest potwierdzone?

Po wpłaceniu przedpłaty i otrzymaniu przez nas środków Twoje miejsce zostanie potwierdzone indywidualnym e-mailem.

 

 

Skąd mam wiedzieć, jaki jest najlepszy czas na zarezerwowanie mojego przyjazdu i wyjazdu z Podiaventure? 

Jeśli będziesz przylatywał na Podiaventure, sugerujemy przybycie dzień wcześniej niż początek wyjazdu. Ma to na celu uniknięcie opóźnień. Jeśli jeden lot jest opóźniony, harmonogram pierwszego dnia wyjazdu zostaje opóźniony. Jeśli przybycie dzień wcześniej jest niemożliwe, proponujemy wybór godzin porannych na lądowanie. Najlepsze godziny do rezerwacji powrotu to przed popołudnie lub wczesne popołudnie.

Jeśli zamierzasz podróżować autobusem, pociągiem lub samochodem, radzimy  przybycie w południe a odjazd wczesnym popołudniem.

Po potwierdzeniu wyjazdu skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia między innymi tych szczegółów.

 

 

Czy mogę wypożyczyć rower?

Tak, oczywiście. Nawiązaliśmy współpracę z brytyjską marką Genesis i to właśnie ona zapewnia rowery na wyjazdy Podiaventures. Napisz do nas na contact@podia.cc, by ustalić wszystkie szczegóły wynajmu roweru.  

Kontakt

Jeśli masz pytania, komentarze lub sugestie pisz do nas na contact@podia.cc. Postaramy się odpowiedzieć na Twojego maila w przeciągu 24 godzin.

 

Dane firmowe:

Max Burgess PODIA
ul. J. Conrada 39
31 - 357 Kraków

REGON: 36 02 27 621
NIP: PL944 22 47 452

Email: contact@podia.cc

 

Regulamin
Często zadawane pytania
Kontakt