Wyjazdy

Zamiłowanie do kolarstwa i magia odkrywania nowych miejsc. Zapraszamy na w pełni zorganizowane kolarskie wyprawy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Carpathia Roadventure Tour

Daty sezonu 2019 już wkrótce


Kalendarz na sezon 2019 w przygotowaniu. Napisz do nas i daj znać, jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem. Może masz już grupę znajomych  i konkretne daty na wyjazd w 2019, chętnie zorganizujemy Carpathia Roadventure Tour tylko dla Was.

Tatry Roadventure

Daty sezonu 2019 już wkrótce


Kalendarz na sezon 2019 w przygotowaniu. Napisz do nas i daj znać, jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem. Może masz już grupę znajomych  i konkretne daty na wyjazd w 2019, chętnie zorganizujemy Tatra Roadventure tylko dla Was. 

Alpy Julijskie Roadventure

Daty sezonu 2019 już wkrótce


Kalendarz na sezon 2019 w przygotowaniu. Napisz do nas i daj znać, jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem. Może masz już grupę znajomych  i konkretne daty na wyjazd w 2019, chętnie zorganizujemy  Roadventure w Alpach Julijskich tylko dla Was.  

Beskid Niski Gravelventure

Daty sezonu 2019 już wkrótce


Kalendarz na sezon 2019 w przygotowaniu. Napisz do nas i daj znać, jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem. Może masz już grupę znajomych  i konkretne daty na wyjazd w 2019, chętnie zorganizujemy Beskid Niski Gravelventure tylko dla Was. 

Wyjazdy ‘na życzenie’

Europa Środkowo - Wschodnia


Oprócz wyjazdów, które znajdują się w ofercie Podia Roadventures, istnieje możliwość organizacji indywidualnych lub grupowych pobytów ‘na życzenie’.  W razie pytań, sugestii lub specyficznych wymagań prosimy o kontakt na roadventures@podia.cc.

Opinie klientów

Partners

INSTAGRAM #podiaroadventures see more
  • Another great day on the Tatra Roadventure!
  • The Tatra Roadventure kicks off with a moody warmup ride
  • Enjoying the beautiful descents of Slovenia
  • A common theme that runs through every Podiaventure is the
  • Not even a bit of rain can take the smiles

Warunki Uczestnictwa w Podia Roadventures

 

Słownik Pojęć


Na potrzeby niniejszych Warunków Uczestnictwa, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, słowa i wyrażenia wymienione poniżej oznaczają, co następuje:

 

Podia - firma Max Burgess Podia, ul. Josepha Conrada 39, 31 - 357 Kraków, Polska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerami NIP 9442247452 i REGON: 360227621;

 

Podia Roadventure i Podia Roadventures - szosowe wyjazdy rowerowe organizowane przez Podia według oferty prezentowanej na stronie internetowej Podia http://podia.cc/roadventures/ oraz szosowe wyjazdy rowerowe organizowane przez Podia “na życzenie”;

 

Klient - osoba, która zarezerwowała miejsce na wyjeździe Podia Roadventure i która zawarła umowę z Podia, i jest uczestnikiem Podia Roadventure;

 

Potwierdzenie Rezerwacji – w pełni uzupełniony przez Klienta formularz, potwierdzający chęć udziału w Podia Roadventure, zawierający dane niezbędne do przeprowadzenia rezerwacji uczestnika;

 

Umowa - umowa sporządzona na podstawie niniejszych Warunków Uczestnictwa pomiędzy Klientem a Podia, mająca na celu zorganizowanie wyjazdu Podia Roadventure zgodnego z ofertą Podia, zawarta w momencie przelania przez Klienta na konto Podia pełnej opłaty za Podia Roadadventure i otrzymania przez Podia podpisanego przez Klienta formularza Potwierdzenia Rezerwacji;  

 

Po wpłaceniu pełnej kwoty za Podia Roadventure, Podia prześle Ci kolejne e-maile z pytaniami o Twoje wymagania żywieniowe, godzinę i miejsce przyjazdu i wyjazdu i jeśli to konieczne informacje na temat wypożyczenia roweru. Wszelkie inne informacje, zapytania oraz wątpliwości powinny być także kierowane do Podia drogą mailową.

 


Informacje o Firmie


Firma Max Burgess Podia działa jako Organizator Turystyki dla wyjazdów Podia Roadventures i upoważniona została do organizowania i prowadzenia szosowych wyjazdów rowerowych w Polsce oraz w krajach sąsiadujących z Polską. Niniejszym potwierdza się, że Podia otrzymała gwarancję ubezpieczeniową numer 04.472.578 w wysokości EUR50.000,00, wydaną przez firmę ubezpieczeniową AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., która zabezpiecza roszczenia Klientów wobec Podia.

 

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń jest dostępna tutaj.

 


Zasady Ogólne

 


Rezerwując wyjazd Podia Roadventure Klient potwierdza, że jest pełnoletni i że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki Uczestnictwa.

 

Podczas udziału w Podia Roadventure prosimy o postępowanie zawsze zgodnie z instrukcjami prowadzącego wyjazd; o upewnienie się, że jesteś odpowiednio przygotowany fizycznie do wybranego wyjazdu Podia Roadadventure (każdy wyjazd oznaczony jest zgodnie z jego poziomem trudności w skali 1-5, gdzie “1” oznacza łatwy, a “5” oznacza bardzo trudny); o powiadomienie Podia o jakichkolwiek schorzeniach, na które cierpisz i które mogą mieć wpływ na twoją zdolność do wzięcia udziału w Podia Roadadvetnure; o jazdę na rowerze zawsze w kasku; o nie jeżdżenie na rowerze pod wpływem alkoholu lub narkotyków; o zaopatrzenie się w ubezpieczenie podróżne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji “Ubezpieczenie Podróżne i Dokumenty”, swoim zakresem pokrywające bagaż, sprzęt rowerowy i koszty leczenia podczas Podia Roadventure. Polisę ubezpieczeniową należy przedstawić zaraz po przyjeździe reprezentatowi Podia.

 

W pierwszym dniu wyjazdu Podia Roadventure Klient zostanie także poproszony o podpisanie Oświadczenia o Zwolnieniu od Odpowiedzialności.

 

 

Cennik


Ceny wyjazdów Podia Roadventures podane są na stronie internetowej Podia Roadventures w EUR lub w PLN. Twoja waluta uzależniona jest od lokalizacji twojej przeglądarki internetowej; nie ma możliwości przełączania pomiędzy różnymi walutami podczas 2-etapowego procesu płatności za wybrany wyjazd. Końcowa płatność pobrana zostanie w takiej samej walucie, co kwota przedpłaty; jeśli dokonasz przedpłaty w PLN, to pozostała do zapłacenia kwota będzie również w PLN.

 

Każda oferta wyjazdu Podia Roadventure jasno określa, co jest wliczone, a co nie jest wliczone w cenę. Ceny zawierają zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (dwie osoby w pokoju) oraz podatki. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym jest możliwe i jego cena może zostać podana na indywidualne życzenie.

 

Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazdy są możliwe, jednak w tych wypadkach nie przysługuje Klientowi żadna zniżka.

 


Sposoby Płatności


Płatności w PLN mogą być dokonywane przelewem bankowym lub kartami Visa i MasterCard za pośrednictwem PayU lub bezpośrednio przelewem bankowym. Płatności w EUR mogą być dokonywane za pośrednictwem konta PayPal, kart Visa lub MasterCard za pośrednictwem PayPal lub przelewem bankowym.

 


Przedpłata


Przedpłatę w wysokości 30% pełnej opłaty za Podia Roadventure należy wpłacić na co najmniej 90 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.  Stanowi ona rezerwację miejsca na Podia Roadventure.

 


Płatność Końcowa


Pozostałe 70% opłaty za Podia Roadadenture zostanie pobrane jako płatność końcowa na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. Indywidualne wezwanie do zapłaty zostanie przesłane do Klienta drogą mailową.

 


Rezerwacja i Umowa


W momencie wpłaty przedpłaty, Twoje miejsce na wyjeździe Podia Roadventure zostaje zarezerwowane. Otrzymanie przedpłaty potwierdzone zostanie drogą mailową.

 

Kolejny e-mail otrzymasz przed upływem terminu wpłaty pozostałych 70% opłaty za Podia Roadadventure. W tym e-mailu potwierdzony zostani wyjazd Podia Roadventure i poproszony zostaniesz o wypełnienie formularza Potwierdzenia Rezerwacji. Uzupełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres: roadventures@podia.cc, a jego oryginał należy zachować i przekazać po przyjeździe prowadzącemu Podia Roadventure.

 

Otrzymanie pozostałych 70% opłaty za wyjazd potwierdzone zostanie drogą mailową.

 

Po wpłaceniu pełnej kwoty za Podia Roadventure, Podia prześle Ci kolejne e-maile z pytaniami o Twoje wymagania żywieniowe, godzinę i miejsce przyjazdu i wyjazdu i jeśli to konieczne informacje na temat wypożyczenia roweru. Wszelkie inne informacje, zapytania oraz wątpliwości powinny być także kierowane do Podia drogą mailową.

 


Anulowanie Uczestnictwa


Zasady anulowania uczestnictwa uwzględniają koszty ponoszone przez Podia na długo przed rozpoczęciem Podia Roadventure.

 

Mamy nadzieję, że po wpłaceniu przedpłaty Twoja sytuacja się nie zmieni i nie będziesz chciał anulować Twojego uczestnictwa w wyjeździe. Jednak w przypadku nieprzewidzianych okoliczności i chęci anulacji, możesz poinformować nas o tym drogą mailową na roadventures@podia.cc, a wówczas będziemy w stanie zaoferować Ci zwrot odpowiedniej kwoty :

    •    100% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
    •    50% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na co najmniej 50 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
    •    20% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
    •    0% wpłaconej kwoty, jeśli napiszesz do nas na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu

 

Zwrot dokonany zostanie w tej samej walucie i przy użyciu tej samej metody płatności, co płatność Klienta.

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za zwrot innych kosztów poniesionych przez Klienta (tj. kosztów transportu, biletów lotniczych, ubezpieczenia). Z tego powodu zaleca się, aby dopiero po potwierdzenia wyjazdu przed Podia dokonywać rezerwacji lotów oraz opłacać ubezpieczenie.

 

 

Zmiany 


Dokładamy wszelkich starań, aby jakiekolwiek zmiany ograniczyć do minimum. Podia zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmiany daty, trasy, harmonogramu i zakwaterowania.

 

Podia zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lub opóźnienia terminu wyjazdu Podia Roadventure w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Podia. Zdarzenia te obejmują, lecz nie wyłącznie, działania siły wyższej, wojnę (wypowiedzianą lub niewypowiedzianą), działania terrorystyczne lub groźbę działań terrorystycznych, niestabilność w kraju docelowym, incydenty przemocy, problemy ze zdrowiem publicznym, kwarantannę lub groźbę problemów ze zdrowiem publicznym, znaczne wahania kursów walut, strajki, restrykcje rządowe, pożary lub ciężkie warunki pogodowe, albo jakikolwiek inny powód, dla którego, według wyłącznej opinii Podia, przeprowadzenie wyjazdu, jak to pierwotnie zostało zakontraktowane, staje się niemożliwe lub komercyjnie nieuzasadnione.

 

W przypadku anulowania Podia Roadadventure przez Podia, Klient otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

 

Podia zastrzega sobie prawo do anulowania według własnego uznania każdego wyjazdu w przypadku gdy bezpieczeństwo Klientów lub pracowników Podia mogłyby zostać zagrożone. Podia zastrzega sobie prawo do  wykluczenia uczestnika z Podia Roadaventure w przypadku jego niewłaściwego zachowania i/albo grożenia lub bycia zaangażowanym w działania niezgodne z prawem.

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Klienta w związku ze zmianami trasy lub odwołaniem wyjazdu, takie jak przedpłata za hotel i bilety lotnicze. Zalecane jest potwierdzenie wyjazdu z Podia przed podjęciem dodatkowych ustaleń związanych z podróżą.

 


Dodatkowi Goście


Osoby towarzyszące nie jeżdżące na rowerze są mile widziane. Jeśli chcesz zabrać ze sobą osobę, która nie jeździ na rowerze, prosimy o kontakt celem przedstawienia ceny i planu wyjazdu dla takiej osoby.

 


Wypożyczenie Roweru


Wypożyczenie roweru jest możliwe za dodatkową opłatą i rezerwacją. Aby dowiedzieć się o typy rowerów oraz o możliwe ceny wynajmu, prosimy o kontakt na roadventures@podia.cc. Cena Podia Roadventure nie obejmuje ceny wynajmu roweru. 

 


Ubezpieczenie Podróżne i Dokumenty 


Klient powinien upewnić się, że posiada odpowiednie ubezpieczenie, swoim zakresem obejmujące bagaż, sprzęt rowerowy, koszty leczenia i repatriacji w razie wypadku lub choroby podczas wyjazdu Podia Roadventure, jak również wszelkie inne roszczenia, w tym opłaty za anulowanie uczestnictwa. W dniu przyjazdu Klienta zostanie on poproszony przez Podia o szczegóły tego ubezpieczenia. Jeśli potrzebujesz pomocy w wybraniu odpowiedniego ubezpieczenia napisz do nas na roadventures@podia.cc

 

W przypadku wzięcia udziału w wyjeździe bez odpowiedniego ubezpieczenia, Podia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody, które w przeciwnym razie objęte byłyby ochroną ubezpieczeniową. 

 

Wszyscy Klienci Podia nie będący obywatelami UE mają obowiązek posiadania paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty Podia Roadventure oraz wizy na wjazd do UE, jeśli tego wymaga ich kraj pochodzenia. Wszyscy Klienci będący obywatelami UE mają obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości. 

 


Serwisowanie Roweru


W przypadku korzystania podczas Podia Roadventure z własnego roweru, Klient ponosi odpowiedzialność za jego serwisowanie przed wyjazdem i za jego bezpieczeństwo oraz przydatność do ruchu drogowego. Podia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub uszczerbki na zdrowiu będące wynikiem awarii roweru lub jego działania. Klient zobowiązany jest do przywiezienia ze sobą wszystkich narzędzi, ładowarek do przerzutek elektrycznych lub specjalnych części, które mogą być potrzebne do roweru.

 


Ograniczenie Odpowiedzialności


Podia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub mienia w wyniku (ale nie ograniczając się do): wysiłku fizycznego, na który Klient nie jest przygotowany; sił natury; kolizji rowerowych, z pieszymi lub z samochodami, warunków drogowych takich jak (ale nie ograniczonych do) braku pobocza i zmiennego stanu nawierzchni w wyniku warunków pogodowych; podróży samolotem, pociągiem, samochodem, statkiem lub innym środkiem transportu, albo rowerem, na nartach, konno, pieszo lub wykorzystując inny aktywny sposób podróżowania; spożywania napojów alkoholowych; zamieszek; terroryzmu; awarii sprzętu; dużych wysokości; braku lub ograniczonego dostępu do opieki medycznej w oddalonych lokalizacjach; oraz adekwatności udzielonej opieki medycznej. 

 

Podia nie ponosi także odpowiedzialności za koszty (np. wyżywienia, transportu lub hotelu), które nie są wliczone w cenę Podia Roadventure, a które należy ponieść, by dostać się do miejsca rozpoczęcia wyjazdu lub by go opuścić po zakończeniu. Zalecane jest potwierdzenie wyjazdu z Podia przed podjęciem dodatkowych ustaleń związanych z podróżą. 

 

Podia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w razie konieczności zmiany trasy i hotelu, aby poprawić jakość wyjazdu lub by zapewnić komfort i dobre samopoczucie gościom. 

 

Zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Podia za nienależyte wywiązanie się lub niewywiązanie się z Umowy ogranicza się do kwoty w wysokości podwójnej ceny wyjazdu Podia Roadventure, którego dotyczy ta Umowa. 

 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętów należących do Podia, do innych uczestników i do osób trzecich.

 

Podia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek strony trzecie, świadczące usługi dla Klientów w wyniku zobowiązań umownych pomiędzy Podia a takimi usługodawcami, oraz za innych Klientów uczestniczących w Podia Roadventure.

 


Ochrona Danych Osobowych


Wszystkie dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez Podia w celu zorganizowania i prowadzenia we właściwy i bezpieczny sposób wyjazdu Podia Roadventure. Administratorem danych osobowych będzie Podia. Klient może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zachowuje prawo do ich modyfikowania. Aby wziąć udział w Podia Roadventure, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Podia.

 


Obowiązujące Prawo


Podia Roadventures organizowane są zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i w świetle tego prawa sporządzona jest Umowa, w szczególności w oparciu o ustawę o usługach turystycznych i Kodeks Cywilny. 

 

Zgodnie z wymogami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności art. 16b ustawy o usługach turystycznych, Podia informuje, że w przypadku zauważenia nieprawidłowego realizowania umowy, Klient powinien natychmiast poinformować Podia w formie pisemnej o takich okolicznościach. Klient może złożyć skargę dotyczącą nieprawidłowego realizowania umowy w ciągu 30 dniu od zakończenia jego Podia Roadventure.

 

Postanowienia Końcowe


Klienci przekazują Podia prawa do bezpłatnego fotografowania i filmowania wyjazdu w celach promocyjnych i komercyjnych. Klient wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Podia wszystkich praw, tytułów i korzyści z praw autorskich, które może mieć do jakichkolwiek materiałów z wykorzystaniem jego nazwiska lub wizerunku. Ponadto Klienci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Podia w celach promocyjnych i/lub komercyjnych jakichkolwiek opinii dotyczących świadczonych usług. 

Często zadawane pytania

Czy podczas Roadventures może towarzyszyć mi osoba, który nie jeździ na rowerze?

Tak, osoby towarzyszące są mile widziane podczas Roadventures. Prosimy o kontakt w tej sprawie. Zaproponujemy alternatywny plan spędzenia czasu podczas wyjazdu oraz indywidualną cenę.

 

Jak ciężkie są trasy Roadventures? Czy sobie poradzę?

Trasy Roadventures opracowywane i przygotowywane są przed wyjazdem, ale następnie dopasowywane do umiejętności i zaawansowania grupy. Modyfikujemy trasy na bieżąco w zależności od zaawansowania grupy.

 

Wiem, że Podia jest dwujęzyczna. W jakim języku prowadzone są Roadventures?

Zespół Podia mówi po polsku. Goście biorący udział w Roadventures mówią zwykle różnymi językami, dlatego językiem obowiązującym jest język angielski.


Skąd wiem, że moje miejsce na Roadventures jest zarezerwowane?

Miejsce na Roadventures jest zarezerwowane w momencie wpłaty przedpłaty. Otrzymanie przez nas przedpłaty będzie potwierdzone mailem. 

Kontakt

Jeśli masz pytania, komentarze lub sugestie pisz do nas na contact@podia.cc. Postaramy się odpowiedzieć na Twojego maila w przeciągu 24 godzin.

 

Dane firmowe:

Max Burgess PODIA
ul. J. Conrada 39
31 - 357 Kraków

REGON: 36 02 27 621
NIP: PL944 22 47 452

Email: contact@podia.cc

 

Regulamin
Często zadawane pytania
Kontakt